Atšķirība starp Līgumu, Protokolu un Konvenciju | Atšķirība Starp | lv.natapa.org

Atšķirība starp Līgumu, Protokolu un Konvenciju
Galvenā atšķirība: Termins “līgums” attiecas uz starptautisku vienošanos starp divām pusēm, biedriem vai pat valstīm. Cilvēki sanāk vai sanāk kopā, lai izlemtu un vienotos par šo jautājumu, pirms tas tiek publicēts juridiskā, saistošā dokumentā vai līgumā. Juridiski saistošs dokuments, kas ļauj grozīt un grozīt galveno līgumu.

Līgumi, protokoli un konvencijas ir termini, ko bieži dzird, kad runa ir par pasaules diplomātiju un Apvienoto Nāciju Organizāciju. Lai gan līgumi, līgumi un nolīgumi kopš civilizāciju sākuma ir bijuši pasaules daļa, tie ir kļuvuši izplatītāki mūsdienu pasaulē. Termini bieži ir mulsinoši, jo tos izmanto līdzīgā vidē; tomēr tie atšķiras viens no otra.

Līgums: Termins “līgums” attiecas uz starptautisku vienošanos starp divām pusēm, biedriem vai pat valstīm. Runājot par to globālā mērogā, šis termins attiecas uz vienošanos starp divām vai vairākām valstīm. Eiropas Padome Līgumu definē kā “starptautisku nolīgumu, kas noslēgts starp valstīm rakstiski un ko reglamentē starptautiskās tiesības, neatkarīgi no tā, vai tas ir iekļauts vienā instrumentā vai divos vai vairākos saistītajos instrumentos un neatkarīgi no tā īpašā nosaukuma.”

Konvencija: Šis termins bieži vien tiek apvienots vai tiek uzskatīts par sinonīmu konvencijai, bet tam ir īpašāka nozīme, runājot par izmantošanu diplomātijā un politikā. Konvencija ir kaut kas, kas notiek pirms līguma izveides. Apjukums izriet no definīcijas līdzības, jo konvencija nozīmē arī nolīgumu vai kompaktu, jo īpaši starptautisku nolīgumu. Tomēr, kad cilvēki sanāk, viņi sanāk kopā, lai izlemtu un vienotos par šo jautājumu, pirms tas tiek publicēts juridiskā, saistošā dokumentā vai līgumā. Konvencija var nozīmēt arī līgumu starp vairākām valstīm. Mērķis ir panākt, lai vairākas valstis pirms līguma vai juridiski saistoša līguma parakstīšanas sanāk kopā, apspriestu un apspriestu jautājumu.

Protokols: Protokols būtībā ir diezgan līdzīgs grozījumam. Būtībā tas ir juridiski saistošs dokuments, kas ļauj grozīt un grozīt galveno līgumu.

Līguma, protokola un konvencijas salīdzinājums:

Līgums

Protokols

Konvenciju

Definīcija

Starptautisks nolīgums starp divām pusēm, biedriem vai pat valstīm.

Juridiski saistošs dokuments, kas ļauj grozīt un grozīt galveno līgumu.

Konvencija ir kaut kas, kas notiek pirms līguma izveides. Konvencija var nozīmēt arī līgumu starp vairākām valstīm.

Tiesiski saistošs

Piemērs

Pasaules rīcības plāns cilvēku tirdzniecības apkarošanai

Kioto protokols

Ženēvas Konvencija

Iepriekšējais Raksts

Starpība starp Nokia Lumia 820 un Samsung Galaxy S3

Nākamais Raksts

Starpība starp Samsung Galaxy Tab 2 10.1 un Nexus 10