Starp Rajju Sabha, Vidhan Sabha un Lok Sabha | Atšķirība Starp | lv.natapa.org

Starp Rajju Sabha, Vidhan Sabha un Lok Sabha
Galvenā atšķirība: Rajjas Sabha, Vidhan Sabha un Lok Sabha ir dažādas likumdošanas formas Indijas valdības sistēmā. Rajja Sabha ir Indijas parlamenta augšējā māja. Savukārt Lok Sabha ir Indijas parlamenta apakšējā māja. Vidhan Sabha ir valsts likumdevēja vienīgā māja vienpalātas likumdevēja gadījumā vai valsts likumdevēja zemākā ēka divpalātu likumdevēja gadījumā.

Rajjas Sabha, Vidhan Sabha un Lok Sabha ir dažādas likumdošanas formas Indijas valdības sistēmā. Likumdevējs nav tikai lēmumu pieņemšanas organizācija. Tā ir daļa no valsts valdības, un tai ir tiesības pieņemt, grozīt un atcelt tiesību aktus. Arī tām ir tiesības veidot un grozīt budžetus, kā arī novērot un vadīt vadošās darbības.

Tomēr, tā kā būtu neiespējami piešķirt visu varu vienam valdības segmentam, tika nolemts, ka būtu labāk sadalīt varu dažādos segmentos. Tādējādi Indijas nacionālais likumdevējs ir sadalīts divās daļās: Rajja Sabha un Lok Sabha. Savukārt valsts likumdevējs, kas atšķiras no valsts likumdevēja, bieži vien ir sadalīts divās daļās: Vidhan Sabha un Vidhan Parishad.

Rajja Sabha ir Indijas parlamenta augšējā māja. To sauc arī par Valstu Padomi, jo „Rajja” nozīmē valstis un “Sabha” nozīmē sapulci. Rajjas Sabhas ir 250 locekļi. Vietas faktiski tiek piešķirtas atkarībā no katras valsts vai arodbiedrības teritorijas. Numurā ir arī vēl 12 locekļi, kurus priekšsēdētājs izvirza par savu ieguldījumu mākslas, literatūras, zinātnes un sociālo pakalpojumu jomā. Pārējo izvēlas valsts un teritoriālie likumdevēji. Locekļi sēž uz sešiem gadiem, un viena trešdaļa locekļu aiziet pensijā ik pēc diviem gadiem.

Vikipēdijā uzskaitītas Rajjas Sabha funkcijas kā:

 • Jebkurš rēķins (nefinanšu) parasti jāapstiprina Rajja Sabha, pat ja to apstiprinājis Lok Sabha.
 • Vienlīdzīgas pilnvaras ar Lok Sabha, uzsākot un pieņemot jebkādu likumprojektu par Konstitucionālo grozījumu (ar visu Parlamenta locekļu vairākumu un vismaz divām trešdaļām klātesošo un balsojošo locekļu vairākuma).
 • Vienlīdzīgas pilnvaras ar Lok Sabha, uzsākot un pieņemot prezidenta apsūdzības ierosinājumu (divas trešdaļas no Parlamenta locekļiem).
 • Vienlīdzīgas pilnvaras ar Lok Sabha, ierosinot un pieņemot Augstākās tiesas un valsts augsto tiesu tiesnešu apsūdzību (ar Parlamenta locekļu vairākumu un vismaz divām trešdaļām klātesošo un balsojošo locekļu vairākuma) ).
 • Vienlīdzīgas pilnvaras ar Lok Sabha, uzsākot un pieņemot lēmumu par kara vai valsts ārkārtas stāvokļa pasludināšanu (ar divu trešdaļu balsu vairākumu) vai konstitucionālo ārkārtas situāciju (ar vienkāršu balsu vairākumu) valstī.
 • Māja nav likvidēta, kas ir ierobežojums Lok Sabha.

Savukārt Lok Sabha ir Indijas parlamenta apakšējā māja. To sauc arī par tautas namu, jo “Lok” nozīmē Cilvēkus, un “Sabha” nozīmē Asambleju. Lok Šabha sastāv no 552 locekļiem, no kuriem 530 pārstāv valstis, 20 locekļus pārstāv Savienības teritorijas un ne vairāk kā divus Anglo-Indijas kopienas locekļus, kurus ieceļ Indijas prezidents. Pārējos locekļus faktiski izvēlas tiešās sabiedrības vēlēšanās. Vēlēšanu beigās, kas kādreiz ir partijai Lok Sabha, ieceļ Indijas premjerministru.

Lok Sabha tiek uzskatīts par spēcīgāku nekā Rajja Sabha, jo Rajja Sabha saskārās ar dažiem ierobežojumiem, kas nav noteikti Lok Sabha. Rajja Sabha nevar nodot nevienu budžetu vai finanšu rēķinu, tā var nosūtīt ieteikumus Lok Sabha, kurš patur tiesības nodot šos rēķinus. Tomēr, ja priekšsēdētājs to uzskata par nepieciešamu, viņš vai viņa var pasludināt ārkārtas stāvokli un izšķīdināt Lok Sabha.

Sekojošais ir Wikipedia norādīto pilnvaru saraksts:

 • Priekšlikumus par neuzticību pret valdību var ieviest un nodot tikai Lok Sabha. Ja to pieņem ar balsu vairākumu, Ministru prezidents un Ministru padome atkāpjas no amata. Rajjas Sabhas nav varas pār šādu kustību un līdz ar to nav reālas varas pār izpildvaru. Tomēr premjerministrs var apdraudēt Lok Sabha likvidāciju un ieteikt to prezidentam, piespiežot priekšlaicīgas vispārējās vēlēšanas. Priekšsēdētājs parasti pieņem šo ieteikumu, ja vien nav pārliecināts, ka Lok Sabha var ieteikt jaunu premjerministru ar balsu vairākumu. Tādējādi gan izpildvarai, gan likumdevējam Indijā ir savstarpēja kontrole un līdzsvars.
 • Naudas rēķinus var ievadīt tikai Lok Sabha, un pēc to nodošanas tiek nosūtīti uz Rajjas Sabhu, kur to var apspriest līdz pat 14 dienām. Ja Rajja Sabha to neatsauc, vai 14 dienas pēc likumprojekta ieviešanas Rajjas Sabhā bez jebkādas Parlamenta rīcības vai Lok Sabha nepieņem Rajjas Sabhas ieteikumus, rēķins tiek uzskatīts par pieņemtu.Budžetu Lok Sabha prezentē finanšu ministrs Indijas prezidenta vārdā.
 • Jautājumos, kas attiecas uz nefinansiāliem (parastiem) rēķiniem, pēc tam, kad Parlaments ir pieņēmis rēķinu, kurā tas sākotnēji tika iesniegts (Lok Sabha vai Rajya Sabha), tas tiek nosūtīts uz otru māju, kur to var glabāt maksimāli 6 mēnešus. Ja otra māja noraida rēķinu vai 6 mēnešu periodu bez jebkādas šīs Parlamenta darbības, vai Parlaments, kas sākotnēji iesniedza likumprojektu, nepieņem otras mājas locekļu ieteikumus, tas rada strupceļu. To atrisina abu māju kopīga sesija, kuru vada Lok Sabha runātājs un par to lemj ar vienkāršu balsu vairākumu. Šajos jautājumos parasti dominē Loka Sabha griba, jo tās spēks ir vairāk nekā divas reizes lielāks nekā Rajjas Sabhas.
 • Vienlīdzīgas pilnvaras ar Rajjas Sabhu, uzsākot un pieņemot jebkādu likumprojektu par Konstitucionālo grozījumu (ar visu Parlamenta locekļu vairākumu un vismaz divām trešdaļām klātesošo un balsojošo locekļu balsu).
 • Vienlīdzīgas pilnvaras ar Rajjas Sabhu, uzsākot un pieņemot prezidenta apsūdzības ierosinājumu (divas trešdaļas no Parlamenta locekļiem).
 • Vienlīdzīgas pilnvaras ar Rajjas Sabhu, ierosinot un pieņemot Augstākās tiesas un valsts augsto tiesu tiesnešu apsūdzību (ar Parlamenta locekļu vairākumu un vismaz divām trešdaļām klātesošo un balsojošo locekļu vairākuma) ).
 • Vienlīdzīgas pilnvaras ar Rajjas Sabhu, uzsākot un pieņemot lēmumu, ar kuru tiek paziņots par karu vai valsts ārkārtas situāciju (ar divu trešdaļu balsu vairākumu) vai konstitucionālo ārkārtas situāciju (ar vienkāršu balsu vairākumu) valstī.
 • Ja Lok Sabha tiek likvidēta pirms vai pēc Valsts ārkārtas stāvokļa pasludināšanas, Rajja Sabha kļūst par vienīgo Parlamentu. To nevar izšķīdināt. Tas ir ierobežojums Lok Sabha. Taču pastāv iespēja, ka prezidents, izsludinot ārkārtas situāciju, var pārsniegt termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu, un tas tiktu pazemināts līdz sešiem mēnešiem, ja minētais paziņojums vairs nedarbosies.

Tagad Vidhan Sabha atšķiras no Rajjas Sabhas un Loka Sabhas, jo tā pieder valsts likumdevējam, nevis nacionālajam parlamentam. Lielākajai daļai Indijas valstu ir vienpalātas likumdevējs, kas nozīmē, ka tai ir tikai viena māja vai kamera. Šajā gadījumā valsts likumdevējs ir pazīstams kā Vidhan Sabha vai Likumdošanas asambleja. Tomēr sešām valsts valstīm ir divpalātu likumdevējs, t.i., divas mājas. Tādā gadījumā Vidhan Sabha ir likumdevēja zemākā māja, bet augšējā māja - Likumdošanas padome vai Vidhan Parishad. Vienpalātas likumdevēja gadījumā Vidhan Sabha ieņem visu valsts likumdevēja varu, savukārt divpalātu likumdevēja pilnvaras ir sadalītas starp abām mājām.

Vidhan Sabha locekļi ir tiešas konkrētās valsts tautas pārstāvji, kas nozīmē, ka tos tieši ievēl cilvēki. Kā norādīts Indijas konstitūcijā, Vidhan Sabha loceklis nevar būt vairāk kā 500 dalībnieku un nevar būt mazāks par 60 locekļiem. Tomēr Vidhan sabha lielums var būt mazāks par 60 deputātiem, izmantojot Parlamenta likumu, piemēram, Goa, Sikkim un Mizoram. Turklāt prezidents var iecelt vienu locekli, kas pārstāv minoritātes, piemēram, Anglo-Indijas kopienai, ja viņš uzskata, ka minoritāte nav pienācīgi pārstāvēta Parlamentā.

Katrs Vidhan Sabha ir izveidots uz pieciem gadiem, pēc tam vēlreiz notiek vēlēšanas. Tomēr ārkārtas stāvokļa laikā tā termiņu var pagarināt pēdējo piecu gadu laikā, vai to var likvidēt vadītājs pēc galvenā ministra pieprasījuma.

Vidhan Sabha pilnvaras saskaņā ar Vikipēdiju:

 • Neuzticību pret valdību valstī var ieviest tikai Vidhan Sabha. Ja to pieņem ar balsu vairākumu, tad galvenais ministrs un viņa Ministru padome kopīgi atkāpjas no amata.
 • Naudas rēķinu var ieviest tikai Vidhan Sabha. Divpalātu jurisdikcijās, kad tas ir pagājis Vidhan Sabha, tas tiek nosūtīts uz Vidhan Parishad, kur to var turēt ne ilgāk kā 14 dienas. Ja vien valsts finanšu ministrs šīs valsts vadītāja vārdā nav.
 • Jautājumos, kas saistīti ar parastajiem rēķiniem, likumdevējas asamblejas vēlēšanās dominē un nav kopīgas sēdes. Šādos gadījumos likumdošanas padome var aizkavēt likumdošanu ne vairāk kā par 4 mēnešiem (3 mēneši pirmajā vizītē un 1 mēnesis otrajā vizītē).

Rajya Sabha, Vidhan Sabha un Lok Sabha salīdzinājums:

Rajja Sabha

Lok Sabha

Vidhan Sabha

Tulkošana

Valstu padome

Tautas nams

Likumdošanas asambleja

Definīcija

Indijas parlamenta augšējā māja.

Indijas parlamenta apakšējā māja.

Valsts likumdevēja vienīgā māja vienpalātas likumdevēja gadījumā vai valsts likumdevēja zemākā māja divpalātu likumdevēja gadījumā.

Daļa no

Indijas parlaments

Indijas parlaments

valsts likumdevējs

Dalībnieku skaits

250 locekļi

552 locekļi

Ne vairāk kā 500, ne mazāk kā 60% |

Sēdekļa izvietojums

Vietas faktiski tiek piešķirtas atkarībā no katras valsts vai arodbiedrības teritorijas. Numurā ir arī vēl 12 locekļi, kurus priekšsēdētājs izvirza par savu ieguldījumu mākslas, literatūras, zinātnes un sociālo pakalpojumu jomā.

530 ir locekļi, kas pārstāv valstis, 20 locekļi pārstāv Savienības teritorijas un ne vairāk kā divi Anglo-Indijas kopienas locekļi, kurus ieceļ Indijas prezidents.

Vidhan sabha lielums var būt mazāks par 60 deputātiem, izmantojot Parlamenta likumu.

Loceklis ievēlēts

Valsts un teritoriālie likumdevēji

Tieša publiskā balsojums

Tieša publiskā balsojums

Termiņa ilgums

Seši gadi

Pieci gadi

Pieci gadi

Izšķīdināšana

Nevar izšķīdināt

Var izbeigt, ir Indijas prezidenta ārkārtas stāvoklis

Var izbeigt, ir valsts vadītāja ārkārtas stāvoklis.

Funkcijas

Ir tiesības pieņemt, grozīt un atcelt tiesību aktus. Jāapstiprina jebkurš nefinanšu rēķins pat tad, ja to apstiprinājis Lok Sabha.

Ir tiesības pieņemt, grozīt un atcelt tiesību aktus. Ir tiesības izveidot un grozīt budžetus un finanšu rēķinus.

Ir tiesības pieņemt, grozīt un atcelt tiesību aktus. Ir tiesības izveidot un grozīt budžetus un finanšu rēķinus. Bet tikai valsts līmenī.

Iepriekšējais Raksts

Starpība starp zīmogiem un jūras lauvām

Nākamais Raksts

Starpība starp VTSMX un VTSAX