Atšķirība starp lapu skatījumiem un unikālajiem lapas skatījumiem | Atšķirība Starp | lv.natapa.org

Atšķirība starp lapu skatījumiem un unikālajiem lapas skatījumiem
Galvenā atšķirība: Tīmekļa analīzē lapu skatījumi norāda uz konkrētas vietnes apmeklējumu skaitu. Tomēr unikālie lapu skatījumi iekļauj individuālos apmeklētājus, kuri ir pārskatījuši tīmekļa lapas vienas sesijas vai apmeklējuma laikā. Unikālus lapu skatījumus var uzskatīt par lapu skatījumu apakšgrupu.

Lapas skatījumi un unikālā lapas skata skaņas ir līdzīgas. Tomēr tās abas atšķiras viena no otras. Katru reizi, kad apmeklētājs ielādē lapu, tas tiek uzskatīts par lapas skatījumu. Tas norāda, cik reižu tiek skatīta tīmekļa lapa. Ja lietotājs atkārtoti ielādē to pašu lapu, tad tiek uzskatīts arī par citu lapas skatu. Līdzīgi, ja lietotājs nokļūst tajā pašā tīmekļa lapā pēc dažu citu lapu pārlūkošanas, tad arī tas tiks skaitīts vēlreiz kā lapas skatījums. Visi šie lapu skatījumi tiks pievienoti, lai noteiktu kopējo lapu skatījumu skaitu.

No otras puses, unikālie lapu skatījumi attiecas tikai uz atsevišķiem apmeklētājiem. Katrs apmeklētājs tiek skaitīts tikai vienu reizi, tāpēc šis skaitlis parasti ir mazāks par kopējo lapu skatījumu skaitu. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nošķirtu lapas skatus un unikālos lapas skatījumus. Gan lapas skatījumiem, gan unikāliem lapas skatījumiem ir būtiska nozīme tīmekļa vietnes statistikas noteikšanā. Viena un tā paša sesijas vai apmeklējuma laikā tiek aprēķināti unikāli lapu skatījumi.

Tādējādi lapas skatījumi un unikālie lapu skatījumi atšķiras viens no otra. Lapas skatus var viegli ģenerēt, apmeklējot to pašu lapu, pārkraujot vai atgriežoties sākotnējā lapā pēc navigācijas uz otru. Tomēr unikālie lapu skatījumi paliek nemainīgi abos apstākļos.

Salīdzinājums starp lapas skatu un unikālo lapas skatu:

Lapas skats

Unikāls lapas skats

Definīcija

Lapu skatījumi norāda, cik reižu tiek apskatīta konkrēta tīmekļa lapa.

Unikālie lappušu skatījumi rāda individuālos apmeklētājus, kuri ir pārskatījuši tīmekļa lapas vienas sesijas laikā.

Tāda paša lapas atkārtota ielāde no apmeklētāja puses

Skaitīts

Nav skaitīts

Atgriešanās tajā pašā tīmekļa lapā pēc navigācijas uz citu

Skaitīts

Nav skaitīts

Piemērs - Apmeklētājs, kas apmeklēs tīmekļa lapu 5 reizes tajā pašā apmeklējuma laikā

5 lapas skatījumi

1 unikāls lapas skats

Iepriekšējais Raksts

Atšķirība starp vēstnieku un Augsto komisāru

Nākamais Raksts

Starpība starp pilsētu un novadu