Atšķirība starp musulmaņiem un kristiešiem | Atšķirība Starp | lv.natapa.org

Atšķirība starp musulmaņiem un kristiešiem
Galvenā atšķirība: Būtībā galvenā atšķirība starp musulmaņiem un kristiešiem ir tā, ka musulmaņi ievēro islāmu reliģiju, bet kristieši seko kristietībai. Kristietība ir monoteistiska reliģija, kas radusies Jeruzalemē 33 A.D. Kristieši seko Vecās Derības un Jaunās Derības mācībām, kas sastāv no Jēzus mācībām. Islāms tic arī jūdaisma un kristietības oriģinālajiem tekstiem, taču uzskata, ka mūsdienu teksti ir bojāti.

Būtībā galvenā atšķirība starp musulmaņiem un kristiešiem ir tā, ka musulmaņi ievēro islāmu reliģiju, bet kristieši seko kristietībai. Gan islāms, gan kristietība ir Ābrahama reliģija. Ābrahāmu reliģijas ir reliģijas, kas piešķir to izcelsmi Ābrahāmam. Tie ietver jūdaismu, kristietību un islāmu. Visi trīs ir monoteistiski, t.i., tic un godina vienu patieso Dievu. Kristietība sākotnēji bija jūdaisma, kas pēc tam veidojās savā reliģijā. Tāpat islāms, kas ir sazarots no kristietības.

Kristietība ir monoteistiska reliģija, kas radusies Jeruzalemē 33 A.D. Kristieši seko Vecās Derības un Jaunās Derības mācībām, kas sastāv no Jēzus mācībām. Kristieši tic, ka Jēzus ir Dieva dēls un cilvēces glābējs un dzimis jaunavas dzimšanas laikā. Viņi uzskata, ka Jēzus ir Mesija, kas ir pareģots ebreju Bībelē (Vecajā Derībā) un ka viņš cieta, nomira, tika apglabāts un augšāmcēlies no mirušajiem, lai piešķirtu mūžīgo dzīvību tiem, kas tic Viņam un uzticas Viņam viņu grēku piedošanu. Cilvēks var tikt uzņemts baznīcā caur kristībām.

Islāms tic arī jūdaisma un kristietības oriģinālajiem tekstiem, taču uzskata, ka mūsdienu teksti ir bojāti. Musulmaņi uzskata, ka pēc korupcijas Allah beidzot nosūtīja Muhamedam kopsavilkumu un pabeigt Dieva vārdu. Eņģelis Gabriels nodeva Korānu Muhamedam, pravietim un vēstnešim. Viņi tic, ka Augšāmcelšanās dienā Jēzus un Muhameds celsies uz Zemes, lai cīnītos pret viltus Mesiju (Anti-Kristus) un lai visus cilvēkus piesaistītu patiesajam Dieva vārdam (Qu'ran).

Liela atšķirība viņu pārliecībā ir arī tas, ka kristietība uzskata, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, bet islāms šo apgalvojumu noraida. Islāms norāda, ka Jēzus Kristus ir Dieva cilvēka pravietis, nevis Dieva dēls. Jēzus Kristus mācīja Dieva vārdu un tad nomira un tika uzņemts debesīs.

Gan kristietībai, gan islāmam ir vairākas līdzīgas prakses tukšā dūšā un nabagiem. Abas izmanto lūgšanu krelles un paņem svētceļojumus, lai saņemtu svētības no Dieva. Tomēr islāms nosaka, ka deputātam vajadzētu lūgt piecas reizes dienā. Tas arī aizliedz pārtikas produktus, tostarp cūkgaļas produktus, asinis, riekstus un alkoholu. Visai gaļai ir jābūt halālai, t.i., tiem jābūt no zālēdāja dzīvnieka, kas Dieva vārdā nokauts musulmaņu, ebreju vai kristiešu vārdā.

Mūsdienās islāms ir kritizēts par tās stingriem tradicionālajiem uzskatiem un attieksmi pret sievietēm. Lai gan modernizācijas dēļ tas ir mainījies, ir dažas sektas, kas piespiež locekļus ievērot tradicionālos likumus un noteikumus.

Dažas atšķirības starp abām reliģijām:

Islāms

Kristietība

Dzimšanas vieta

Meka, Arābija

Jeruzaleme

Izcelsmes laiks

7th gadsimtā

33 A.D.st gadsimta AD)

Nosaukuma izcelsme

No arābu valodas nozīmē „brīvprātīga iesniegšana Dievam”.

No Koine grieķu valodas vārda “Kristus” - Bībeles ebreju termina „Mesija” tulkojums.

Dievkalpojumu vieta

Mošeja

Baznīca, katedrāle

Dibinātājs

Muhameda

Jēzus Kristus

Definīcija

Dievs ir viens un nesalīdzināms Dievs, un pastāvēšanas mērķis ir mīlēt un kalpot Dievam

Kristieši seko Vecās Derības un Jaunās Derības mācībām, kas sastāv no Jēzus mācīšanas. Uzskata Trīsvienību, Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Uzskata, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.

Jēzus Kristus

Jēzus ir viens no visaugstāk novērtētajiem praviešiem islāmā un ir dzimis ar neapstrādātu dzimšanu. Viņš nebija dievišķs un runāja tikai par Dieva pielūgsmi. Augšām debesīs.

Ticams Dieva dēlam un Mesijai. Dzimis ar neapstrādātu dzimšanu. Par upuriem par cilvēces grēkiem.

Svētais teksts

Korāns

Svēta Bībele divās daļās; Vecā Derība un Jaunā Derība

Pravieši

Ābrahāms, Mozus, Jēzus, Muhameds

Jēzus

Elki

Pērles

Krusts, svētie, attēli, krelles

Apģērbi

Galvas segumi

Paredzams, ka drēbēs kleitas (katoļu un pareizticīgo)

Svētās dienas / oficiālās svētku dienas

Piektdiena (lūgšanas diena), Eid al-Fitr par Shawwal 1. vietu, atzīmējot tukšā dūšā Ramadāna beigas, un Eid al-Adha Dhu al-Hijjah 10. vietā, kas sakrita ar svētceļojumu uz Meku.

Svētdiena (Kunga diena), Advents, Ziemassvētki, Lent, Svētā nedēļa, Lieldienas, Vasarsvētki

Oriģinālvaloda

Arābu valoda

Grieķu, latīņu, aramiešu valodā

Nozares

Šia, sunīti, Sufi

Katoļu, protestantu, pareizticīgo.

Reinkarnācija

Pestīšana vai nolādēšana pēc nāves. Nav reinkarnācijas.

Pestīšana vai nolādēšana pēc nāves. Nav reinkarnācijas

Ticības

Dievs ir patiesais radītājs; Tikai Dievam jāpielūdz; Ikvienam vajadzētu paklausīt Dievam dotajiem baušļiem. Trīsvienība ir zaimošana.

Dievs ir visvarens; Dieva trīsvienība - tēvs, dēls un svētais gars; Ir tikai viens Dievs un ka viņš sevi atklāj kā Trīsvienību: Tēvu, Dēlu un Svēto Garu.

Pestīšana

Pestīšana ir dāvana, kas panākta ar ticību Dievam un labiem darbiem, tāpēc personīgajam taisnīgumam ir jāpārsver personīgais grēks

Pestīšana ir dāvana no Kunga un nāk ar žēlastību tikai caur ticību Jēzum Kristum.

Sekotāju skaits

Apmēram 1,65 miljardi

Apmēram 2,2 miljardi

Iepriekšējais Raksts

Atšķirība starp vēstnieku un Augsto komisāru

Nākamais Raksts

Starpība starp pilsētu un novadu