Atšķirība starp advokātu un tiesnesi | Atšķirība Starp | lv.natapa.org

Atšķirība starp advokātu un tiesnesi
Galvenā atšķirība: Advokāts ir persona, kas praktizē likumus, bet tiesnesis ir persona, kas vada likumu.

Viens no civilizācijas pamatakmeņiem ir likums un kārtība. Bez likuma un kārtības sabiedrība būs haoss. Likuma un kārtības mērķis ir novērst kļūdas, saglabāt politiskās un sociālās varas stabilitāti un nodrošināt taisnīgumu. Likumdošanas un kārtības uzturēšanā ir daudz lomas. No tiem advokāts un tiesnesis ir divi.

Atkarībā no valsts advokāta un tiesneša lomas var atšķirties. Tomēr šāda definīcija parasti ir patiesa. Advokāts ir persona, kas praktizē likumus, bet tiesnesis ir persona, kas vada likumu.

Advokāta uzdevums ir konsultēt savus klientus visos tiesību aspektos. Viņi var arī sagatavot lietu saviem klientiem un argumentēt to viņu vārdā tiesā.

No otras puses, tiesnesis vada tiesu. Viņa uzdevums ir uzklausīt gan advokātu argumentus, gan vienu aizstāvi, gan to, kas apsūdz šo klientu. Tiesnesim ir jābūt objektīvam un jāpieņem lēmums par lietu. Viņa lēmumam jābūt balstītam uz viņa zināšanām par likumu un viņa paša personīgo spriedumu.

Dažās valstīs tiesnesis var dalīties savos pienākumos ar žūriju, kas var izdot nolēmumu par lietu.

Advokāta un tiesneša salīdzinājums:

Advokāts

Tiesnesis

Zināms arī kā

Advokāts, advokāts vai advokāts

Tieslietu, maģistrāts

Apraksts

Persona, kas praktizē likumus

Persona, kas vada tiesas procesu

Loma

Konsultē un pārstāv savu klientu un var aizstāvēt viņu arī tiesību jautājumos. Advokāta uzdevums ir sagatavot lietu saviem klientiem.

Uzklausa visus lieciniekus un citus lietas dalībnieku iesniegtos pierādījumus, izvērtē pušu ticamību un argumentus un pēc tam izdod nolēmumu par attiecīgo jautājumu, pamatojoties uz viņa vai viņas paša tiesību interpretāciju, spriedumu.

Izglītība

Juridiskajai skolai ir jāiziet standartizēts bāra eksāmens

Tiesību skolai ir jāiziet standartizēts bāra eksāmens, un viņam ir jurista pieredze

Iepriekšējais Raksts

Starpība starp Hawk un Falcon

Nākamais Raksts

Starpība starp Emoji un Emoticon