Starpība starp valodas apguvi un valodu apguvi | Atšķirība Starp | lv.natapa.org

Starpība starp valodas apguvi un valodu apguvi
Galvenā atšķirība: Valodas apguve ir veids, kā mācīties valodu, iegremdējot. Tas sniedz studentam valodas zināšanas. Savukārt valodu apguve ir vērsta uz valodas teorētisko zināšanu nodrošināšanu.

Valoda ir galvenais komunikācijas veids, ko cilvēki izmanto. Tomēr valoda nav kaut kas, ko māca bērniem. Bērns savu dzimto valodu uztvers tikai, apceļojot citus cilvēkus, galvenokārt viņu ģimenes. To sauc par valodas apguvi. Bērns apgūst valodu bez apzinātas domāšanas vai izpētes.

Faktiski līdz brīdim, kad bērns ir piecus gadus vecs, viņš / viņa var izteikt idejas skaidri un gandrīz pilnīgi no valodas un gramatikas viedokļa. Tas ir neskatoties uz oficiālo valodas apguvi.

Savukārt valodu apguve ir strukturēta valodas apguve. Šis ir process, ko lielākā daļa cilvēku seko, mēģinot apgūt citu valodu. Šeit studējošais tiek veidots, lai izpētītu vārdnīcu sarakstus, kā arī teikumu struktūru un gramatiku. Tā ir visizplatītākā metode, ko izmanto skolās un valodu apguves centros.

Valodu apguve parasti tiek uzskatīta par lēnāku procesu nekā valodas apguve. Ir cilvēki, kas gadiem ilgi mācās valodu, neizmantojot to. Galvenā atšķirība starp valodu apguvi un valodu apguvi ir tā, ka valodas apguve ir veids, kā mācīties valodu, iegremdējot. Tā sniedz studentam valodas praktiskās zināšanas, piemēram, students, iespējams, nav pazīstams gramatikas noteikumā, bet joprojām spēj bezatbildīgi sarunāties ar dzimto valodu.

Savukārt valodu apguve ir vērsta uz valodas teorētisko zināšanu nodrošināšanu. Šādā gadījumā students var zināt visus pareizos gramatikas noteikumus un pareizos sodu strukturēšanas veidus, taču viņiem joprojām var nebūt uzticības, lai sarunātos ar vietējo.

Līdz ar to, kā teica Stephen Krashen, studenti, kas tiek mācīti formālā, strukturētā veidā, „apgūs” valodu, bet nekad to pilnībā apgūs.

Valodas apguves un valodas apguves salīdzinājums:

Valodas apguve

Valodu apguve

Nozīme

Valodas paņemšana

Valodas apguve

Fokuss

Praktiskās zināšanas

Teorētiskās zināšanas

Metode

Neapzināti, netieši

Apzinīga, skaidra

Situācijas

Neformālas situācijas

Oficiālas situācijas

Gramatika

Neizmanto gramatikas noteikumus

Izmanto gramatikas noteikumus

Atkarība

Atkarīgs no attieksmes

Atkarīgs no piemērotības

Mācīšanās kārtība

Stabila mācīšanās kārtība

Vienkārša un sarežģīta mācīšanās kārtība

Iepriekšējais Raksts

Starpība starp sliktu dūšu un gremošanas traucējumiem

Nākamais Raksts

Atšķirība starp alkoholu un alkoholisko dzērienu