Atšķirība starp EULA un lietošanas noteikumiem | Atšķirība Starp | lv.natapa.org

Atšķirība starp EULA un lietošanas noteikumiem
Galvenā atšķirība: EULA, kas apzīmē galalietotāja licences līgumu, ir licences līguma veids, kas sīki apraksta, kā produkts vai pakalpojums var tikt izmantots un nevar tikt izmantots. Lietošanas noteikumi ir noteikumu un noteikumu kopums, kas lietotājam ir jāpiekrīt, lai varētu izmantot pakalpojuma produktu.

EULA un lietošanas noteikumi ir divi dažādi juridiskie dokumenti, kas tiek izmantoti šodien. Abi ir dokumentu veidi, kas ir jāpiekrīt, lai varētu izmantot sniegto produktu vai pakalpojumu. Daudzos gadījumos, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, viņi nevar izmantot šo līgumu.

Gan EULA, gan lietošanas noteikumi ir līgumu veidi, tāpēc daudzi cilvēki kļūdaini uzskata, ka tie ir tie paši. Tomēr abas ir ļoti atšķirīgas. Patiesībā daži uzņēmumi dod priekšroku abiem, lai nodrošinātu papildu pārklājumu; tā kā citi izvēlas iekļaut lietošanas noteikumus EULA.

EULA, kas apzīmē galalietotāja licences līgumu, ir licences līguma veids, kas sīki apraksta, kā produkts vai pakalpojums var tikt izmantots un ko nevar izmantot, kā arī citi uzlikumi, ko ražotājs izvēlas izvietot lietotājam, piemēram, neizplatīt programmatūru ar citiem, utt. EULA ir juridisks līgums starp ražotāju un pircēju vai lietotāju, kas nosaka pircēja vai lietotāja tiesības izmantot programmatūru, kā arī veidu, kādā viņš to var izmantot.

Lietošanas noteikumi ir noteikumu un noteikumu kopums, kas lietotājam ir jāpiekrīt, lai varētu izmantot pakalpojuma produktu. Tie nodrošina vadlīniju kopumu, kas jāievēro. Ja netiek ievērotas šīs vadlīnijas, lietotājs var tikt bloķēts piekļūt pakalpojumam vai to izmantot. Tās parasti ir plašākas, jo tās var ietvert visus un visus programmas aspektus, bet EULA parasti ir ierobežota ar to, kā produkts jāizmanto. Lietošanas noteikumi ir arī pazīstami kā Pakalpojuma noteikumi un noteikumi.

Ideālā gadījumā EULA tiek izmantota ar autortiesībām aizsargātas programmatūras licencei, bet pakalpojumu sniegšanai tiek izmantoti lietošanas noteikumi. Būtībā EULA tiek izmantota programmatūras un programmatūras lietojumprogrammām, kas ir jāielādē vai nu datorā, vai tālrunī, vai arī ir nepieciešams lejupielādēt daļu no savas programmatūras, bet lietošanas noteikumi ir biežāk izmantoti tīmekļa vietnēs un lietotnēs, ko lietotāji var izmantot bez lejupielādes patentēta programmatūra. Lietošanas noteikumi parasti tiek izmantoti arī programmatūrai kā pakalpojumam (SaaS), piemēram, Facebook, Instagram, Dropbox uc

Labs īkšķis ir tāds, ka programmatūrai, kas ir jāielādē un jānodrošina lietotājs ar programmatūras vai produkta kopiju, jābūt EULA, savukārt produkti, kas nav jāiegādājas, nesniedz lietotājam programmatūras kopiju, bet ar sakariem ar serveriem ir jābūt Lietošanas noteikumiem.

EULA ir juridiski saistošs līgums, ko slēdz uzņēmums un lietotājs. Cilvēkiem ir jānorāda, ka viņi piekrīt, parakstot dokumentu vai pārbaudot lodziņu, kurā teikts, ka viņi piekrīt EULA.

Lietošanas līguma noteikumi var būt juridiski saistoši un tos var izmantot, lai sauktu pie atbildības par jebkuru no pusēm, t.i., uzņēmumu vai lietotāju, ja tie pārkāpj līgumu. Tāpat kā EULA, lietošanas noteikumi ir jāparaksta vai jāvienojas. Tomēr daudzās tīmekļa vietnēs un lietotnē tiek izmantoti lietošanas noteikumi kā atruna, kas nav jāparaksta, lai ļautu to auditorijai uzzināt, kādu uzvedību un valodu viņi var izmantot, izmantojot šo vietni vai lietotni. Šie lietošanas noteikumi var arī ļaut skatītājiem uzzināt par uzņēmuma noteikumiem un vadlīnijām.

Salīdzinājums starp EULA un lietošanas noteikumiem:

EULA

Lietošanas noteikumi

Apraksts

Licences līgums, kurā sīki izklāstīts, kā produkts vai pakalpojums var tikt izmantots un ko nevar izmantot.

Noteikumu un vadlīniju kopums, kas jāievēro, lai izmantotu pakalpojumu

Zināms arī kā

Galalietotāja licences līgums, programmatūras licences līgums

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi, noteikumi un nosacījumi

Tips

Licence

Nolīgums

Izmanto

Autortiesības aizsargāta programmatūra

Tādu pakalpojumu nodrošināšana kā tīmekļa vietnes un lietotnes

Līdzīgs

Nomas līgums

Uzvedības līgums

Funkcija

Noteikt lietotāja tiesības izmantot šo produktu

Noteikumi un vadlīnijas, kas jāievēro

Mērķis

Lai regulētu, kā lietotājs var izmantot produktu vai pakalpojumu

Lai pārvaldītu lietotāja uzvedību, kad viņi izmanto vietni vai lietotni

Paraksts

Jāparaksta vai jāvienojas

Var tikt panākta vienošanās, vai to nevar pieprasīt

Likums

Nepieciešams ar likumu

Likumā nav noteikts, bet ieteicams

Juridiski binging

Juridiski saistošs līgums

Var būt juridiski saistošs

Atsauce: Wikipedia (EULA un lietošanas noteikumi), Webopedia, SearchCIO, Noteikumu plūsma, LawTrades atbildes Image Pieklājība: Omnicognic.com, termsfeed.com

Iepriekšējais Raksts

Atšķirība starp vēstnieku un Augsto komisāru

Nākamais Raksts

Starpība starp pilsētu un novadu