Atšķirība starp ekonomisko izaugsmi un ekonomisko attīstību | Atšķirība Starp | lv.natapa.org

Atšķirība starp ekonomisko izaugsmi un ekonomisko attīstību
Galvenā atšķirība: Ekonomiskā izaugsme attiecas uz produkcijas preču un pakalpojumu jaudu, salīdzinot ar vienu laika periodu uz citu. No otras puses, ekonomiskā attīstība attiecas uz procesu, kurā tauta uzlabo savu iedzīvotāju ekonomisko, politisko un sociālo labklājību.

Ekonomikas izaugsme un ekonomiskā attīstība ir divi ļoti svarīgi jēdzieni. Abi ir ekonomikas veselības rādītāji. Tie norāda, cik labi vai cik slikti ekonomika darbojas. Daudzi ekonomisti ņem vērā gan ekonomikas izaugsmi, gan ekonomisko attīstību, veidojot politiku vai pat konsultējot uzņēmumus.

Tomēr daudzi cilvēki neapzinās, ka ekonomiskā izaugsme un ekonomiskā attīstība ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Daudzi cilvēki nepareizi uzskata, ka tie ir vienādi vai vismaz ļoti līdzīgi. Šī neskaidrība rodas tāpēc, ka šie termini bieži tiek izmantoti kopā. Patiesībā daži cilvēki nepareizi lieto šo terminu arī savstarpēji aizvietojami, lai gan tas nevar būt tālāk no patiesības.

Ekonomiskā izaugsme attiecas uz produkcijas preču un pakalpojumu jaudu, salīdzinot ar vienu laika periodu uz citu. Vienkārši sakot, tas salīdzina to, cik daudz preču un pakalpojumu ekonomika rada vai tiek lēsts. Šis skaitlis tiek salīdzināts ar citiem laika periodiem, lai noskaidrotu, vai ekonomika rada vairāk. Ja ekonomika tagad ražo vairāk nekā agrāk, tad tā ir veselīga ekonomika, un, ja ir sagaidāms, ka ekonomika nākotnē radīs vairāk, tad ekonomika tiek uzskatīta par pieaugošu.

Savukārt ekonomiskā attīstība ir kaut kas cits. Tas attiecas uz procesu, kurā tauta uzlabo savu iedzīvotāju ekonomisko, politisko un sociālo labklājību. Tā ir politiska iejaukšanās, kuras mērķis ir nodrošināt, ka visi ekonomiskie, politiskie un sociālie centieni cenšas uzlabot savu pilsoņu dzīves kvalitāti. Tādējādi runāt par ekonomisko attīstību bieži rodas, apspriežot vides un vides jautājumus.

Ekonomikas izaugsme ir tikai viens no ekonomiskās attīstības procesa aspektiem. Savukārt ekonomiskā izaugsme atbilst tirgus produktivitātei un IKP pieaugumam, savukārt ekonomiskā attīstība, no otras puses, attiecas uz cilvēku ekonomisko un sociālo labklājību.

Ekonomiskās izaugsmes un ekonomiskās attīstības salīdzinājums:

 

Ekonomiskā izaugsme

Ekonomiskā attīstība

Definīcija (Wikipedia)

Ekonomiskā izaugsme ir inflācijas koriģētās tirgus vērtības pieaugums precēm un pakalpojumiem, ko ekonomika rada laika gaitā.

Ekonomiskā attīstība ir process, kurā tauta uzlabo savu iedzīvotāju ekonomisko, politisko un sociālo labklājību.

Koncepcija

Šaura koncepcija

Normatīvā koncepcija, t.i., tā attiecas uz cilvēku morāles izjūtu

Aspekti

Ekonomiskās attīstības aspekts

Ir daudzi aspekti. Viens no aspektiem ir ekonomikas izaugsme

Secinājums

Reālā nacionālā ienākuma / valsts produkcijas pieaugums.

Dzīves kvalitātes un dzīves līmeņa uzlabošana, piem. rakstītprasmes, dzīves ilguma un veselības aprūpes pasākumi.

Attīstības rādītāji un rādītāji

Iekšzemes kopprodukts (IKP)

IKP uz vienu iedzīvotāju - pieaugošs attīstības iedzīvotāju skaits

Ienākumu sadale

Lasītprasme un izglītība

Piekļuve veselības aprūpei

Sociālā nodrošināšana un pensijas

Mūsdienīgs transports

Mērīšana

Kvantitatīvs. Reālā IKP pieaugums.

Kvalitatīvs. Cilvēka attīstības indekss (HDI), ar dzimumu saistītais indekss (GDI), cilvēka nabadzības indekss (HPI), zīdaiņu mirstība, lasītprasmes līmenis utt.

Atsauce: Wikipedia (ekonomikas izaugsme un ekonomiskā attīstība), Investopedia, galvenās atšķirības, ekonomiskā palīdzība, Diffen Image Pieklājība: balkaneu.com, cdconline.org

Iepriekšējais Raksts

Starpība starp Hawk un Falcon

Nākamais Raksts

Starpība starp Emoji un Emoticon